Feiten en cijfers

Feiten en cijfers over Kinderopvang Humanitas

Bij Kinderopvang Humanitas werken circa 2015 medewerkers, van wie ruim 1.885 in onze kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en 220 medewerkers bieden ondersteuning vanuit onze regiokantoren en ons hoofdkantoor. Hieronder vindt u nog een aantal wetenswaardigheden over Kinderopvang Humanitas.

Locaties Opvangplaatsen Aantal groepen
Kinderdagverblijven 111 4519 393
Centra Buitenschoolse Opvang 174 6815 341
Peuterspeelzalen 42 1835 121

Op onze kinderdagverblijven komen wekelijks ongeveer 6010 kinderen. Tevens gaan 10295 kinderen naar onze buitenschoolse opvang en 1085 kinderen komen iedere week in een van de peuterspeelzalen.

Klik hier voor het factsheet van Kinderopvang Humanitas.