Ouderinspraak

Kinderopvang Humanitas hecht veel waarde aan de mening van ouders

De mening van ouders telt voor Kinderopvang Humanitas. Kinderopvang Humanitas staat open voor ideeën en complimenten, maar ook voor kritiek. Niet in de laatste plaats omdat we ook een organisatie zijn die graag tevreden klanten heeft en houdt.

Ouders kunnen een Oudercommissie oprichten voor ieder kinderdagverblijf. Oudercommissies van een kinderdagverblijf kunnen ook samen met de nabijgelegen Buitenschoolse opvang en/of Peuterspeelzaal vergaderen. De Oudercommissie vaardigt leden af naar de Ouderraad, het overkoepelend orgaan voor de hele regio.

Daarnaast is er een Centrale Oudercommissie, waarin ouders op landelijk niveau meepraten over beleidsonderwerpen die voor ouders belangrijk zijn. Iedere ouder kan zich hiervoor verkiesbaar stellen. De leden worden gekozen door de Oudercommissies.