Ouderinspraak

Kinderopvang Humanitas hecht veel waarde aan de mening van ouders

Kinderopvang Humanitas vindt het belangrijk dat ouders hun wensen, ideeën en klachten laten horen. Dat kan allereerst bij de peuterspeelzaalleidsters, die als zelfstandige teams werken en dus een groot aantal vragen kunnen beantwoorden. Dat kan ook in de Oudercommissie. Ouders kunnen een Oudercommissie oprichten voor iedere peuterspeelzaal maar ze kunnen ook samen met een nabijgelegen kinderdagverblijf en/of de Buitenschoolse opvang vergaderen.

Daarnaast is er de Centrale Oudercommissie, waarin ouders op landelijk niveau meepraten over een aantal beleidszaken. Iedere ouder kan zich hiervoor verkiesbaar stellen. De leden worden gekozen door de Oudercommissies.