Pedagogische visie

Buitenschoolse opvang is vrije tijd

Buitenschoolse opvang is voor kinderen vrije tijd. Maar ook in hun vrije tijd ontwikkelen kinderen zich. Kinderopvang Humanitas wil hen op alle ontwikkelingsgebieden stimuleren: motorisch, emotioneel, creatief en intellectueel. Daarom bieden wij veel verschillende activiteiten aan. 

Natuurlijk is de ontwikkeling van ieder kind anders. Bij ons mag een kind zijn wie hij is. Snel met het een, misschien iets langzamer met het ander. Uitgelaten of juist rustiger. Vrolijk, maar soms ook wel eens verdrietig of boos.

Kinderen, en zeker de jongste, hebben behoefte aan duidelijkheid. In de basisgroep wordt dit geboden door de omgang met vertrouwde leeftijdsgenootjes en pedagogisch medewerkers. Vanuit deze vaste groep kunnen kinderen op zoek gaan naar interessante activiteiten in het hele dagverblijf. 

Kinderopvang Humanitas heeft op basis van haar pedagogische visie een aantal speerpunten ontwikkeld, passend bij de ontwikkelingsfase van uw kind:
Activiteitengericht werken
Buiten-zijn en buiten-spelen
Kinderparticipatie
Gezonde voeding>
Samen kijken: Kijk mij nou!

Wilt u meer weten over de pedagogische visie, lees dan een van onze uitgaven.

Informatie voor ouders- Buitenschoolse opvang
De pedagogisch medewerker als partner van ouders in de opvoeding