Pedagogische visie

Elk kind is uniek, sterk en actief, met veel mogelijkheden, verlangens en wensen. De peuterspeelzaalleidsters van Kinderopvang Humanitas kijken en luisteren daarom goed naar een kind en kunnen zo niet alleen zijn behoeften goed inschatten, maar ook in een vroeg stadium eventuele ontwikkelingsachterstanden signaleren.

De peuterspeelzalen van Kinderopvang Humanitas hebben een breed en uitdagend aanbod. Dat betekent dat er voor alle ontwikkelingsgebeiden (cognitief, motorisch, creatief en zintuiglijk) materiaal aanwezig is, afgestemd op de interessegebieden en (ontwikkelings)behoeften van de kinderen. Kinderen kunnen puzzels maken en boekjes lezen, maar ook knutselen, schilderen, rennen en klimmen. Zowel buiten als binnen.

De speelzalen werken met een min of meer vaste dagindeling, waarbij er tijd is voor spelen, eten en drinken, en samen liedjes zingen of voorlezen. 

Kinderopvang Humanitas heeft op basis van haar pedagogische visie een aantal speerpunten ontwikkeld, passend bij de ontwikkelingsfase van uw kind:
Activiteitengericht werken
Buiten-zijn en buiten-spelen
Wiskids, kinderen ontwikkelen spelenderwijs
Kinderparticipatie
Gezonde voeding

Wilt u meer weten over de pedagogische visie, lees dan een van onze uitgaven.
Informatie voor ouders- De peuterspeelzaal leuk én goed voor kinderen
De pedagogisch medewerker als partner van ouders in de opvoeding