Prijsinformatie

Wat kost de buitenschoolse opvang bij Kinderopvang Humanitas?

Kinderopvang Humanitas hanteert gedifferentieerde prijzen. U vindt de exacte gegevens over de hoogte daarvan bij de locatie van uw keuze. Daarbij gaat het om brutoprijzen. De Belastingdienst geeft ouders namelijk een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, de Kinderopvangtoeslag. Deze ontvangt u iedere maand rechtstreeks van de Belastingdienst. U dient daarvoor een aanvraag Kinderopvangtoeslag in te dienen bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst geeft ouders een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Daarbij gaat het om bruto bedragen. Wilt u een indicatie van het bedrag dat u netto dient te betalen, klik dan hier voor de proefberekening van de Belastingdienst of hier voor de rekenmodule van Kinderopvang Humanitas. 

Om in aanmerking te komen voor de Kinderopvangtoeslag moeten u en uw (eventuele) toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij verwijzen u hiervoor naar de site van de Belastingdienst/Toeslagen respectievelijk naar de site van de Rijksoverheid.