Prijsinformatie

Wat kost de peuterspeelzaal?

De gemeente stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast voor de peuterspeelzaal. Het zijn namelijk de gemeenten die de peuterspeelzaal subsidiëren. Peuterspeelzalen vallen niet onder de Wet kinderopvang en ouders krijgen geen tegemoetkoming van de Belastingdienst, zoals bij de reguliere kinderopvang en gastouderopvang.
Iedere gemeente afzonderlijk stelt de criteria vast. Sommige gemeenten hanteren een inkomensafhankelijke bijdrage, andere niet. U betaalt een maandelijks bedrag voor twee of meer dagdelen in de week.
Ouders betalen slechts gedurende elf maanden per jaar de ouderbijdrage, waarbij een maand in de zomervakantie niet in rekening wordt  gebracht. U kunt bij het regiokantoor navragen hoe hoog uw ouderbijdrage wordt.