Veelgestelde vragen

Hoe lang is de wachttijd voor een plaats op het kinderdagverblijf?

Dat is erg afhankelijk van de locatie en van de dagen waarop u een plaats nodig heeft. Over het algemeen zijn maandag, dinsdag en donderdag drukbezette dagen. Op woensdag en vrijdag is het over het algemeen minder druk en zijn meestal nog plaatsen beschikbaar.

Ik heb al een kind op het kinderdagverblijf van Kinderopvang Humanitas. Is er voor mijn tweede kind dat binnenkort geboren wordt automatisch plaats?

Het is belangrijk om zodra u weet dat u zwanger bent uw wensen voor kinderopvang en het vermoedelijke tijdstip van de gewenste datum door te geven aan de afdeling Plaatsing en Planning van het regiokantoor. Onze medewerkers zullen altijd hun uiterste best doen ook voor uw tweede en/of volgend kind een plaats te realiseren op de door u gewenste dagen. Garanderen kunnen we dat echter niet. De mogelijkheden hangen af van het aantal kinderen dat op de wachtlijst staat, het aantal groepen op het kinderdagverblijf, de dagen die u af wilt nemen en de (leeftijd)samenstelling van de groep.

Mijn kind wordt binnenkort vier jaar en gaat naar de basisschool kan hij dan terecht op de buitenschoolse opvang?

Of uw vierjarige straks naar de buitenschoolse opvang kan, hangt af van het tijdstip waarop u zich opgegeven heeft en of er een plaats beschikbaar is op de door u gewenste dag(en). Wij adviseren ouders om rond de tweede verjaardag van hun kind door te geven aan de afdeling Plaatsing en Planning van het regiokantoor of zij aansluitend aan het kinderdagverblijf gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang. De medewerkers van het regiokantoor kunnen u informeren over de mogelijkheden.

Kom ik in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang?

Om Kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele partner allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar u uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-ïntegratietraject te volgen via het UWV of de gemeente. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaan. Zie ook www.toeslagen.nl bij het item Kinderopvangtoeslag.

Hoe weet ik of de locaties van Kinderopvang Humanitas geregistreerd zijn?

Alle kinderdagverblijven en centra voor buitenschoolse opvang van Kinderopvang Humanitas zijn officieel geregistreerd. De verschillende gemeenten waarin de locaties zich bevinden, houden deze registraties bij. U kunt de registratie downloaden op de pagina van de locatie van uw keuze.

Werkt Kinderopvang Humanitas met verticale of horizontale groepen?

Doorgaans hebben onze kinderdagverblijven horizontale leeftijdsgroepen. Zo kunnen we beter tegemoetkomen aan de behoeften van baby’s tot anderhalf à twee jaar en de peuters van twee tot vier jaar. In sommige kinderdagverblijven werken we wel met verticale groepen, bijvoorbeeld omdat we daar slechts een beperkt aantal groepen kunnen huisvesten.

Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar. Wanneer moet ik het kinderdagverblijf opzeggen?

Als de kinderopvang beëindigd wordt op de datum die vermeld staat in de overeenkomst, hoeven ouders geen opzegtermijn in acht te nemen. De overeenkomst loopt namelijk automatisch af.

In de meeste situaties kan het kinderdagverblijf voor een overbrugging zorgen als uw kind niet vanaf het moment dat het vier jaar is naar de basisschool kan. Het is belangrijk dat u tijdig aangeeft hiervan gebruik te willen maken.

Hoe kan ik dagdelen structureel wijzigen cq de opvang opzeggen?

Binnen Kinderopvang Humanitas verstaan we onder mutaties wijzigingen op een bestaande overeenkomst. Het kan zijn dat er behoefte is aan meer, minder, andere opvangdagen of volledige stopzetting van de opvang. Ook is het mogelijk dat er voor een andere locatie of een andere school (dit in verband met product) gekozen wordt. Er is ook sprake van een mutatie als er een wijziging wordt doorgegeven voor de feitelijke start van de opvang. Kortom elke wijziging die betrekking heeft op een eerder afgesloten (plaatsings)overeenkomst.

Voor alle mutaties geldt dat alleen schriftelijk ondertekende of per e-mail aangevraagde wijzigingen, ingediend bij de afdeling Verkoop, Plaatsing & Planning, in behandeling worden genomen.Uiterlijk één week na ontvangst van uw verzoek informeren wij u over de mogelijkheden. Als de wijziging (nog) niet mogelijk is, plaatsen wij uw aanvraag – in overleg met u – op een wachtlijst. Indien u het aantal opvangdagen/dagdelen wilt verminderen, geldt de opzegtermijn zoals in de Leveringsvoorwaarden vermeld staat.