Prijs en beschikbaarheid

Prijs

Kinderopvang Humanitas hanteert gedifferentieerde prijzen. U vindt de exacte gegevens over de hoogte daarvan bij de locatie van uw keuze. Daarbij gaat het om brutoprijzen. De Belastingdienst geeft ouders namelijk een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang; de Kinderopvangtoeslag. Deze ontvangt u iedere maand rechtstreeks van de Belastingdienst. U dient daarvoor een aanvraag kinderopvangtoeslag in te dienen bij de Belastingdienst.

Wilt u een indicatie van het bedrag dat u netto dient te betalen, klik dan hier voor de proefberekening van de Belastingdienst of klik hier voor de rekenmodule van Kinderopvang Humanitas.

Ook de tarieven voor de peuterspeelzaal zijn gedifferentieerd. Zij zijn namelijk afhankelijk van het gemeentelijk beleid. Ook daarvoor verwijzen we graag naar de peuterspeelzaal van uw keuze. .

Meer informatie

Om in aanmerking te komen voor de Kinderopvangtoeslag dienen u en uw (eventuele) toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij verwijzen u hiervoor naar de site van de Belastingdienst, naar de site van de Rijksoverheid.

Beschikbaarheid

Voor de beschikbaarheid kunt u contact opnemen met het regiokantoor. Zij kunnen u informeren over de beschikbare dagen op de locatie van uw keuze.