Colofon

Kort over Kinderopvang Humanitas
Kinderopvang Humanitas is een van de grootste kinderopvangaanbieders zonder winstoogmerk. Met kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders door heel Nederland. Iedere dag vinden duizenden kinderen van nul tot dertien jaar bij ons een veilig en vertrouwd opvangadres.

Hoofdkantoor
Postbus 591, 6400 AN Heerlen
T: 0900 - 5 10 15 20 (lokaal tarief)
F: 045 - 5615399
E: info@kinderopvanghumanitas.nl 
Kamer van Koophandel-nummer: S41208044

Techniek en Design
Nexwork - Maastricht,
Markdesign- Mark van Waadenoijen

Fotografie, video's
Karin Dekkers, Smile Fotografie, Filmmeesters, Susanne van Lee, Miriam Kessels, Mark van Waadenoijen, e.a.

Redactie
Afdeling PR & Communicatie Kinderopvang Humanitas, Astrid van de Weijenberg e.a
E: PRCommunicatie@kinderopvanghumanitas.nl 

Sitebeheer
Kinderopvang Humanitas
E: webmaster@kinderopvanghumanitas.nl