Missie en visie

Experts met visie

Kinderopvang Humanitas is een toonaangevende kinderopvangaanbieder zonder winstoogmerk. Toonaangevend wil zeggen dat ons aanbod van hoge kwaliteit is, maar ook dat wij actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de kinderopvang in Nederland. Al onze investeringen zijn gericht op het verder ontwikkelen van de kwaliteit van onze dienstverlening.
De kracht en expertise van een grote organisatie staat ten dienste van wat lokaal in de kindercentra en door gastouders aan kinderen en hun ouders geboden wordt.

Toegevoegde waarde
Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, op persoonlijk en sociaal vlak. Wij bieden een ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod en volgen de kinderen in hun ontwikkeling, stimuleren en geven ruimte aan hun eigen tempo. Buitenspelen en buiten zijn, vinden we noodzakelijk. We genieten van wat seizoenen bieden en ruimte om te rennen of te klauteren. Kinderen leren hun grenzen kennen. Wij zijn partners in de opvoeding. U kunt van ons op aan, van onze deskundigheid en onze beschikbaarheid. De behoeften van kinderen én van hun ouders staan bij ons centraal.

Krachten bundelen
Kinderopvang Humanitas werkt vanuit een visie waarbij de mens centraal staat en waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze ideeën zijn bepalend voor hoe wij in ons werk staan, voor onze relatie met kinderen, ouders en collega’s. Wij zijn actief in de sector om kennis te delen en krachten te bundelen. Kinderopvang Humanitas levert tevens een bijdrage aan het maatschappelijke en politieke debat over de ontwikkeling, kwaliteit én positie van kinderopvang in Nederland.
duurzaam voetafdruk
Duurzaamheid
Onze pedagogisch medewerkers maken kinderen bewust van hun verantwoordelijkheid voor een duurzamere wereld. Kennis en respect voor de natuur vinden we belangrijk. Iedereen gebruikt een stukje van de wereld. Dat stukje noemen we ook wel onze voetafdruk. Alle kleine kindervoetjes die nu bij ons over de drempel stappen, vormen straks grote voetafdrukken. Of niet. We houden natuurlijk ook onze eigen voetafdruk in de gaten. Dat doen we door te investeren in onze medewerkers, door duurzaam in te kopen waarbij we alleen gebruikmaken van gecertificeerd hout voor speeltoestellen en meubilair, milieuvriendelijk papier, fabricage zonder inzet van kinderarbeid, maar ook door een pakket van fairtrade voedingsmiddelen en kosteloos materiaal te gebruiken bij activiteiten.