Kinderparticipatie

Kinderparticipatie is het democratisch proces waardoor kinderen actief betrokken worden bij de besluitvorming die hen aangaat. Kinderparticipatie is goed voor het zelfvertrouwen, de communicatieve vaardigheden en stimuleert de betrokkenheid van kinderen. Het is een uiting van respect voor kinderen én het geeft de pedagogisch medewerkers veel informatie over wat kinderen leuk vinden en graag willen doen. Kinderparticipatie heeft een educatieve waarde. Wij leven in Nederland in een democratie: samen leven, luisteren naar elkaar, een eigen mening vormen en deze (leren) uiten, zijn belangrijke waarden in onze samenleving.

Op het kindercentrum geven we kinderparticipatie vorm, door kinderen mogelijkheid tot inbreng te bieden en hen te laten meebeslissen. Denk daarbij aan eigen beleg kiezen op de boterham, het keuzemoment bij activiteitengericht werken, werken aan thema’s, etc.