BOinK

logo Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang
BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen) is de vereniging die de positie van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen ondersteunt en versterkt. Daarnaast vertegenwoordigt BOinK de belangen van de ouders bij beleidsmakers, in adviesraden, bij politici, ondernemers en inhoudsdeskundigen. Op deze manier oefent BOinK invloed uit op wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang. BOinK inventariseert meningen, ervaringen en ideeën van ouders in kinderopvang, en fungeert als spreekbuis voor deze ouders in de media. Ook legt BOinK zich toe op het initiëren, uitvoeren en meewerken aan onderzoeken binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen.

Voor meer informatie zie www.boink.info.