Brancheorganisatie Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang

logo Brancheorganisatie Kinderopvang
Brancheorganisatie Kinderopvang is de fusie-organisatie waarin MOgroep Kinderopvang en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang zijn opgegaan. De organisatie heeft 1.100 leden die gezamenlijk staan voor 80% van de omzet in de branche. Belangenbehartiging, informatievoorziening en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring zijn de belangrijkste doelstellingen van Brancheorganisatie Kinderopvang. Voor meer informatie zie www.kinderopvang.nl