Actueel

Doorstart Markant onder Kinderopvang Humanitas

16 mei 2018 - Nieuws

Wij continueren per 1 juni a.s. de activiteiten van het gefailleerde Markant Kinderopvang en Peuteropvang. Hiermee investeren we in onze ambitie: de optimale ontwikkeling van elk kind op basis van erkende pedagogische visie, ervaring en aanpak.

“We zijn erg blij dat we de ouders en alle andere betrokkenen kunnen ontzorgen door de opvang van de kinderen te continueren”, aldus Bob Veenstra, onze regiodirecteur Oost-Gelderland. Hij is vanaf deze week met zijn team verantwoordelijk voor een soepele overgang van alle locaties in de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Berkelland. “We willen zoveel mogelijk dezelfde, vaste gezichten op de groepen behouden en hopen dat alle ouders besluiten om mee te gaan in het nieuwe aanbod.” We houden de locaties open en hebben de intentie om een groot deel van de bestaande arbeidsplaatsen te behouden. Het gaat om kinderdagverblijven, peuter- en buitenschoolse opvang.