Actueel

Kinderopvang Humanitas vestigt rekenrecord

29 maart 2018 - Nieuws

Op de landelijke Grote Rekendag heeft Kinderopvang Humanitas voor het eerst de Wiskidsdag georganiseerd. Op meer dan 300 locaties zijn peuters, kleuters en BSO-kinderen tegelijk aan de slag met een scala aan rekenactiviteiten uit de eigen Wiskids-methode. Van wegen en torens bouwen, tot sorteerspelletjes. Rekenen is immers veel meer dan alleen sommen maken!

Wiskids daagt kinderen uit op de Grote Rekendag

BSO De Coole Kikkers in Brunssum gaat lekker aan de slag met een spelletje symbolen-bingo, terwijl Peuteropvang De Hummeltjes met wiskikker speelt en zelf dobbelstenen maakt. Regio Midden-Brabant creëert een gigantisch gezamenlijk pakhuis waar alle locaties aan meerekenen. Er zijn kinderdagverblijven die patronen maken van bijzondere materialen zoals scheerschuim, licht of fruit. BSO kinderen sorteren ondertussen de gekste dingen op kleur en vorm, zoals geluid en emoties, of spelen telspelletjes met hun lichaam en op muziek. Het is voor het eerst dat er zoveel kinderen op zoveel locaties tegelijk met rekenen bezig zijn. Kinderopvang Humanitas vestigt daarmee haar eigen Wiskids rekenrecord.

Wiskids methode

In de alledaagse praktijk doen zich voortdurend situaties voor waarbij kinderen uit zichzelf al spelend bezig zijn met sorteren, ordenen en rekenkundige termen. Met begrippen als groter, kleiner, meer en minder start hun logisch inzicht. Aansluitend op de natuurlijke nieuwsgierigheid naar sorteren, wegen, meten en getallen ontwikkelde Kinderopvang Humanitas Wiskids. De methode wordt ingezet om peuters en kleuters te stimuleren in hun ontwikkeling, waarbij Wiskikker de belangrijke rol van mascotte speelt.

Grip op de wereld

Voor jonge kinderen is wiskunde een manier van denken en geen systeem van symbolen of formules. Ze kijken, proberen uit en redeneren. Waarom passen er in het ene weegschaalbakje drie knuffels en in het andere maar één autootje? Wat is er allemaal even lang als jouw eigen bovenbeen? Waarom glijden de boontjes niet door het trechtertje en zand wel? Jonge kinderen leren verschijnselen benoemen en voorspellen. Wiskids wordt ingezet om het logisch denken van kinderen te oefenen. Dat geeft grip op de wereld en bereidt kinderen voor op de toekomst.