Actueel

Unieke samenwerking onderwijs en kinderopvang in Goirle

7 november 2018 - Nieuws

Kinderopvang Humanitas en Stichting Tangent gaan intensief samenwerken binnen een nieuw initiatief: Kindgericht centrum De klein akkers. Afgelopen vrijdag is het officiële startsein gegeven, samen met alle betrokkenen. Expertises uit onderwijs en pedagogiek worden gecombineerd om kinderen én medewerkers optimale ontwikkelkansen te bieden.

Vanuit een gezamenlijke ambitie wordt vormgegeven aan een echt kindgericht centrum, met aandacht voor ieders persoonlijke talenten. Alina Kuiper (Stichting Tangent, lid van het College van Bestuur) en Sacha Ausems (voorzitter Raad van Bestuur Kinderopvang Humanitas), ondertekenden hiervoor afgelopen vrijdag een intentieverklaring. Beppie Smit, schooldirecteur: “onze doelstelling is één team te realiseren waarin pedagogische en didactische expertise wordt gecombineerd, onder één uniforme aansturing. Daarin gaan wij op zoek naar voordelen voor zowel kinderen, ouders, medewerkers en andere partijen in de directe leefomgeving van het kind, zoals de gemeente, zorgpartners en sportverenigingen.” De ontwikkelingen worden door kinderen en medewerkers zelf onderzocht, daar waar de verandering daadwerkelijk plaatsvindt.

Anna van Duuren, locatiemanager Kinderopvang Humanitas: “Wij zijn trots op onze samenwerking in dit eerste kindgericht centrum in Goirle en zijn ervan overtuigd dat deze gaat leiden tot een positief effect op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Het accent ligt op natuur en natuurbeleving. Dat verbetert concentratie en vermindert ruzie op school. Zo worden bijvoorbeeld buitenlesdagen onderdeel van het programma.”

Een kindgericht centrum ontwikkeld voor en door kinderen en medewerkers

Kinderen en medewerkers van beide organisaties gaan aan de slag met specifieke opdrachten. Bijvoorbeeld om verbeterpunten te benoemen in de samenwerking tussen onderwijzend personeel en pedagogisch medewerkers, maar ook om specifieke aandachtspunten voor peuters samen te bepalen. Zij gaan samen ‘de boer op’ en kregen daarvoor symbolisch een schep uitgereikt door kinderen. Kinderen hebben immers hierin een belangrijke stem. In alle werkopdrachten staat hun ontwikkeling centraal.