Feiten en cijfers

Feiten en cijfers over Kinderopvang Humanitas

Bij Kinderopvang Humanitas werken circa 2015 medewerkers, van wie ruim 1.840 in onze kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en 175 medewerkers bieden ondersteuning vanuit onze regiokantoren en ons hoofdkantoor. Hieronder vindt u nog een aantal wetenswaardigheden over Kinderopvang Humanitas.

Locaties Opvangplaatsen Aantal groepen
Kinderdagverblijven 112 4487 390
Centra Buitenschoolse Opvang 174 6868 343
Peuterspeelzalen 43 1855 124

Op onze kinderdagverblijven komen wekelijks ongeveer 6500 kinderen. Tevens gaan 10735 kinderen naar onze buitenschoolse opvang en 1015 kinderen komen iedere week in een van de peuterspeelzalen.

Klik hier voor het factsheet van Kinderopvang Humanitas.