Klachtenprocedure

Zijn er klachten

Kinderopvang Humanitas staat voor goede kinderopvang. We doen onze uiterste best voor kinderen én ouders. U kunt van ons op aan. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Door kritiek kunnen wij onze organisatie verbeteren.

Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Soms is dat niet voldoende. Ouders kunnen hun klacht kenbaar maken door middel van klachtenformulier dat verkrijgbaar is op de locatie of via het digitale klachtenformulier op het extranet. Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de verzorging, over de factuur of over de bejegening door medewerkers. Kinderopvang Humanitas heeft een klachtenprocedure voor het omgaan met klachten. Deze klachtenprocedure ligt ter inzage op uw locatie. Hier kunt u uitgebreider lezen hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat.

Is het niet gelukt om een klacht af te handelen met de betrokken medewerker dan zal de locatiemanager of de manager van de betreffende afdeling op het hoofdkantoor zich erover buigen. Indien er ook dan geen oplossing naar tevredenheid is gevonden, kunt u uw klacht richten aan de regiodirecteur of de Raad van Bestuur. Weet u niet bij wie u terecht kunt met een specifieke klacht, neem dan even contact op met het regiokantoor. Vanzelfsprekend behandelen wij uw klacht zorgvuldig. Alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht

Externe klachtencommissie

Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan staat voor u de weg vrij voor informatie, advies en mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang of kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de externe onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De leden van deze commissie hebben geen binding met Kinderopvang Humanitas. Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is beschikbaar op de website van deze commissie.