Kwaliteit

Kinderopvang Humanitas kiest voor kwaliteit. Kwaliteit staat in ons dagelijks werk altijd voorop. Onze ideeën over goede kinderopvang, over een veilige, hygiënische omgeving staan op papier in ons Handboek Kwaliteit. Daarin is ook uitgewerkt hóe we die ideeën en afspraken in de praktijk brengen. Er zijn instructies voor pedagogisch medewerkers en hulpmiddelen waarmee zij hun werk kunnen doen. We meten op verschillende manieren elk jaar opnieuw, hoe we ervoor staan en hoe het ons lukt kwaliteit waar te maken. Op de locaties kunt u de sfeer proeven. U ontmoet er pedagogisch medewerkers, ziet en hoort hen aan het werk. U bekijkt de inrichting en speelruimte en alle activiteiten die we met de kinderen ondernemen en kunt zo ook zelf onze kwaliteit beoordelen.

Branche

branche organisatie logos
Kinderopvang Humanitas is actief betrokken bij onder meer 
KIK (Kwaliteit in Kinderopvang; een samenwerkingsverband van 12 maatschappelijke kinderopvangaanbieders) en, bdKO (de beroepsvereniging directeuren kinderopvang) en de Brancheorganisatie Kinderopvang.
De oudercommissies van Kinderopvang Humanitas zijn lid van BOinK (de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) of van de Stichting Voor Werkende Ouders.