Organisatie

Organisatiestructuur

Kinderopvang Humanitas wordt geleid door een Raad van Bestuur, bestaande uit Sasha Ausems. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door de concernstaf en het secretariaat. De Raad van Toezicht, de Centrale Oudercommissie en de Ondernemingsraad zijn de organen voor toezicht, advies en medezeggenschap.
Onder de Raad van Bestuur vallen de regiodirecteuren. Zij sturen de medewerkers aan van de afdeling Verkoop, Plaatsing en Planning op de regiokantoren en de locatiemanagers van de kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang en de peuterspeelzalen.

De organisatiestructuur staat in het organogram weergegeven.

Raad van Bestuur

Sacha Ausems werkt sinds 2016 bij Kinderopvang Humanitas als voorzitter van de Raad van Bestuur. Sacha Ausems was daarvoor directeur specialistische en intramurale zorg bij zorgorganisatie Thebe in West- en Midden-Brabant. Naast haar uitgebreide ervaring in diverse directie functies in de zorgsector heeft zij haar sporen ook ruimschoots verdiend in het bedrijfsleven. Vanuit een stevige bedrijfskundige basis in een commerciële wereld koos Sacha Ausems er in 2005 bewust voor om over te stappen naar de maatschappelijke sector van zorg en onderwijs.
 
Jan-Evert Post is sinds mei 2017 in dienst van Kinderopvang Humanitas als lid van de Raad van Bestuur, met als aandachtsgebied financiën, huisvesting, ICT en bedrijfsvoering. Jan-Evert Post was voorheen werkzaam bij de ING Bank, waar hij vanaf 2002 diverse functies heeft vervuld, laatstelijk als lid van de directie vastgoed-financieringen. Als energieke manager met bestuurlijke ervaring in strategische, commerciële en organisatorische processen zet hij in op maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Raad van Toezicht

Toezicht houden, meedenken, met raad en advies terzijde staan van de Raad van Bestuur, werkgeverschap voor de Raad van Bestuur en verantwoording afleggen: dat zijn kort samengevat de taken van de Raad van Toezicht van Kinderopvang Humanitas.

De leden van de Raad van Toezicht volgen het functioneren van Kinderopvang Humanitas en van de leden van de Raad van Bestuur alert en kritisch. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen die Kinderopvang Humanitas heeft en ze houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de kwaliteiten die Kinderopvang Humanitas de komende jaren nodig heeft. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vier leden. Mevrouw Drs. Trudy Prins is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad, de heer Drs. Wim van Hulsenbeek op voordracht van de Centrale Oudercommissie.

Klik hier voor de leden van de Raad van Toezicht.

Centrale Oudercommissie

In de Centrale Oudercommissie bespreken ouders op centraal niveau met de Raad van Bestuur beleidszaken die voor ouders van belang zijn. Meer over ouderinspraak leest u elders op deze website.  

De leden van de Centrale Oudercommissie zijn: Jacob van den Berg (voorzitter), Bart Seure, Barend Nijeholt en Ingrid Arts.

Ondernemingsraad

Kinderopvang Humanitas heeft conform de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een ondernemingsraad (OR). Medezeggenschap is een belangrijk onderwerp binnen Kinderopvang Humanitas. De OR van Kinderopvang Humanitas is een personeelsvertegenwoordiging die kritisch en onafhankelijk bij het beleid van de organisatie betrokken is. De OR is een serieuze gesprekspartner van de Raad van Bestuur en kan - binnen de kaders van de WOR - een directe bijdrage leveren aan het succes van de organisatie. Het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad wordt gevormd door John Kroes, Herjon Flierman en Babette Pasman.
Logo Ondernemingsraad