Ouderinspraak

De mening van ouders telt bij Kinderopvang Humanitas

Ouders delen de opvoeding van hun kind met de pedagogisch medewerkers van de Buitenschoolse opvang (BSO). Daarom is de mening van ouders belangrijk voor Kinderopvang Humanitas. Kinderopvang Humanitas staat open voor ideeën en complimenten, maar ook voor kritiek.

Ouders kunnen een Oudercommissie oprichten voor iedere locatie. De Oudercommissie van de BSO en het nabijgelegen kinderdagverblijf kunnen ook samen vergaderen. De Oudercommissie vaardigt een lid af naar de Ouderraad, het overkoepelend adviesorgaan voor de hele regio.

Daarnaast is er de Centrale Oudercommissie, waarin ouders op landelijk niveau meepraten over een aantal beleidszaken. Iedere ouder kan zich hiervoor verkiesbaar stellen. De leden worden gekozen door de Oudercommissies.