Pedagogische visie

Kinderopvang Humanitas is partner in opvoeding

Geen twee kinderen zijn hetzelfde. Voor de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Humanitas is kijken en luisteren naar elk kind daarom het uitgangspunt van hun pedagogisch handelen. Zij ondersteunen en stimuleren uw kind, geven bevestiging en helpen hem over de drempel bij iets wat nog nieuw en spannend is.

Naast elkaar spelen wordt samen spelen als kinderen ouder worden. Grenzen en afspraken geven daarbij duidelijkheid. Luisteren naar elkaar, zorgvuldig omgaan met speelgoed en materiaal, weer vrienden worden als je ruzie hebt gehad of een oplossing bedenken als je allebei met hetzelfde wilt spelen. Kinderen leren daar heel vanzelfsprekend mee om te gaan.

Kinderopvang Humanitas heeft op basis van haar pedagogische visie een aantal speerpunten ontwikkeld, passend bij de ontwikkelingsfase van uw kind:
Ruim baan voor baby’s
Activiteitengericht werken
Buiten-zijn en buiten-spelen
Wiskids, kinderen ontwikkelen spelenderwijs
Kinderparticipatie
Gezonde voeding
Samen kijken: Kijk mij nou!

Kinderopvang is ons vak. Dat betekent dat wij voortdurend nadenken over ons handelen en onze ideeën toetsen aan het meest recent pedagogisch onderzoek. Maar natuurlijk is onze belangrijkste informatiebron de ouder. Want u kent uw kind het best. Kinderopvang Humanitas is uw partner in de opvoeding en verzorging.

Wilt u meer weten over de pedagogische visie?
Flyer pedagogische visie
Informatie voor ouders- Je voelt je er thuis kinderopvang 0-4 jaar
De pedagogisch medewerker als partner van ouders in de opvoeding