Tussenschoolse opvang

Gezamenlijk overblijven en eten in een rustige, ontspannen en huislijke sfeer, waar regels gelden en waar kinderen enerzijds hun energie kwijt kunnen en anderzijds zich kunnen opladen voor de middag. Bij tussenschoolse opvang (TSO) gaat het om het invullen van vrije tijd en is gericht op ontspanning onder begeleiding van geschoolde vrijwilligers die begeleid worden door TSO-coördinatoren.

Wanneer?

TSO vindt plaats tijdens schoolweken in de middagpauze. Kinderen in de basisschoolleeftijd worden in groepsverband op een professionele manier begeleid.

Onderwijswetgeving

Tussenschoolse opvang lijkt qua vorm en inhoud op buitenschoolse opvang, maar valt onder de onderwijswetgeving. Ouders komen niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag (tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang).

Het onderwijs (de school) heeft de verantwoordelijkheid voor het (laten) organiseren van de TSO. Scholen ontvangen een budget voor het regelen van de tussenschoolse opvang en scholing van overblijfkrachten. De school kan er voor kiezen om de TSO uit te besteden. Naast het budget dat de school ontvangt van de overheid voor het organiseren van de TSO, is er ook sprake van een overblijftarief dat door de ouder dient te worden betaald. Dit overblijf-tarief wordt door de school vastgesteld.

Wat bieden wij?

De taak van de overblijfkracht is in eerste instantie het scheppen van een prettige sfeer, waarin kinderen kunnen eten en van hun vrije tijd kunnen genieten. Tijdens de TSO hebben de kinderen het recht om te verblijven in een schone kindvriendelijke omgeving. De algemene en persoonlijke hygiëne wordt daarbij in de gaten gehouden. Er is een duidelijke groepssamenstelling en groepsindeling per ruimte. Het streven is dat alle kinderen naar buiten gaan voor een frisse neus en de nodige beweging. Bij slecht weer is er een alternatief programma.

Aantal overblijfkrachten

Als norm hanteren we één TSO-overblijfkracht op vijftien kinderen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw school. Deze kan u mededelen in hoeverre de TSO via Kinderopvang Humanitas wordt gefaciliteerd. Voor het inschrijven kunt u gebruik maken van het Inschrijfformulier TSO. Voor informatie voor scholen, klik hier