KIK

logo Kwaliteit in Kinderopvang
Kinderopvang Humanitas werkt sinds 2009 samen met twaalf regionale en landelijke maatschappelijke kinderopvangorganisaties onder de naam KIK. KIK staat voor Kwaliteit In Kinderopvang. Deze organisaties bundelen hun krachten met als doel de kwaliteit van het aanbod, door onder andere uitwisseling van expertise, te verbeteren. Daarnaast levert KIK een bijdrage aan het maatschappelijke en politieke debat over de positie van kinderopvang in Nederland.

Deelnemers
KIK bestaat uit Kinderopvang Humanitas, Kinderopvang 2Samen, BINK, DAK Kindercentra, Kanteel Kinderopvang, KinderRijk, Kinderstad, KOBER groep, SKSG Kinderopvang, Spring Kinderopvang, Kinderopvanggroep en TintelTuin. Binnen Kinderopvang Humanitas zijn de Raad van Bestuur en diverse managers betrokken bij KIK. De aangesloten organisaties bundelen via KIK hun krachten en willen door uitwisseling van elkaar leren. Zij delen hun kennis, onderzoeksresultaten, visie en beste praktijkvoorbeelden vanuit het idee dat alleen het allerbeste goed genoeg is voor ‘hun’ kinderen.

Voor meer informatie zie www.kwaliteitinkinderopvang.nl.