bdKO

logo beroepsvereniging directeuren kinderopvang
De bdKO is de vereniging van directeuren binnen de kinderopvang en wil zich profileren door middel van integer, competent en innovatief management. De bdKO heeft onder meer een Gedragscode en een Governance Code Kinderopvang opgesteld. De bdKO biedt een platform voor haar leden om samen te werken aan gedeelde kennis en ontwikkeling. Regelmatig worden netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten georganiseerd.

Voor meer informatie zie www.bdko.nl.