Onze opvangvormen

Vanaf het prille begin tot de eerste keer naar de middelbare school. Voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar bieden wij opvang op maat. Kinderopvang Humanitas heeft verschillende kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en peuteropvang locaties, maar ook eenmaal naar de basisschool zijn wij er voor je. Na school, maar ook voor school en in samenwerking met sommige basisscholen zelfs hiertussen.

Kinderdagopvang

Opgroeien is een ontdekkingstocht. Daarom bieden we meer dan alleen kinderopvang. Wij bieden een plek met persoonlijke aandacht. Kwaliteit met een warm hart. En volop mogelijkheden om op ontdekkingstocht te gaan. Allemaal in je eigen tempo. Onze medewerkers staan al om half acht klaar om jou en je kind(eren) te begroeten. We bieden ruime openingstijden tot 18.30 uur 's avonds.

Peuteropvang

Lekker spelen, omgaan met andere kinderen en ook nog eens een extra stapje zetten in de ontwikkeling. In een omgeving die helemaal voor hen is ingericht. Gemiddeld twee dagdelen per week komen peuters vanaf twee of tweeenhalf jaar naar de peuteropvang.

Naast reguliere opvang bieden we ook opvang met  een Voor-en Vroegschools Educatie programma (VVE). Hiermee bereiden we kinderen op een speelse manier voor op de basisschool. Welk soort VVE- programma we bieden is afhankelijk van de gemeente waarin we ons bevinden. Zij bepaalt de voorzieningen en stellen eisen en voorwaarden aan de peuteropvang. Daardoor verschillen het aanbod en de ouderbijdrage per gemeente.

Buitenschoolse opvang

Samen spelen, ontdekken, plezier hebben, grenzen leren kennen, vriendschappen sluiten: dat is het leven van kinderen in de basisschoolleeftijd. Zeker oudere kinderen willen zelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Daar sluit de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Humanitas bij aan.

De buitenschoolse opvang is er voor kinderen van vier tot dertien jaar. Na school, op vrije dagen, maar ook in de vakanties. Iedere dag plannen we verschillende activiteiten: sport en spel, toneel, muziek en nog veel meer. Er zijn uitstapjes en workshops, maar ook een ruimte om even tot rust te komen. Kinderen bepalen zelf wat ze willen doen.

Voorschoolse opvang

Op sommige van onze locaties bieden we daarnaast voorschoolse opvang. Even spelen, nog een beetje ontbijten of even nog tot rust komen voor school. Wanneer het tijd is, brengen onze medewerkers de kinderen naar school.

Tussenschoolse opvang

Gezamenlijk overblijven en eten in een rustige, ontspannen en huiselijke sfeer. Hoewel er regels gelden, kunnen kinderen enerzijds hun energie kwijt en anderzijds zich opladen voor de middag. Tussenschoolse Opvang (TSO) is gericht op invulling van vrije tijd en ontspanning onder begeleiding van geschoolde vrijwilligers, die begeleid worden door TSO-coördinatoren.

Tussenschoolse opvang lijkt qua vorm en inhoud op buitenschoolse opvang, maar valt onder de onderwijswetgeving. Ouders komen niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag (tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang). Het onderwijs (de school) heeft de verantwoordelijkheid voor het (laten) organiseren van de TSO. Scholen ontvangen een budget voor het regelen van de tussenschoolse opvang en scholing van overblijfkrachten. De school kan ervoor kiezen om de TSO uit te besteden. Naast het budget dat de school ontvangt van de overheid voor het organiseren van de TSO, is er ook sprake van een overblijftarief dat door de ouder dient te worden betaald. Dit overblijftarief wordt door de school vastgesteld.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met je school. Deze kan je mededelen in hoeverre de TSO via Kinderopvang Humanitas wordt gefaciliteerd. Voor het inschrijven kun je gebruik maken van het Inschrijfformulier TSO