Organisatie

Kinderopvang Humanitas wordt geleid door een Raad van Bestuur, bestaande uit Sacha Ausems en Jan-Evert Post. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door de concernstaf en het secretariaat. De Raad van Toezicht, de Centrale Oudercommissie en de Ondernemingsraad zijn de organen voor toezicht, advies en medezeggenschap.

Onder de Raad van Bestuur vallen de regiodirecteuren. Zij sturen de medewerkers aan van de afdeling Verkoop, Plaatsing en Planning op de regiokantoren en de locatiemanagers van de kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang en de peuterspeelzalen.

De organisatiestructuur staat in het organogram weergegeven.

 

Raad van bestuur

Sacha Ausems en Jan-Evert Post

Sacha Ausems is sinds 2016 verbonden aan Kinderopvang Humanitas als voorzitter van de Raad van Bestuur. Sacha was eerder directeur specialistische en intramurale zorg bij zorgorganisatie Thebe in West- en Midden-Brabant. Naast haar uitgebreide ervaring in diverse directiefuncties in de zorgsector, heeft zij haar sporen ook ruimschoots verdiend in het bedrijfsleven. Vanuit een stevige bedrijfskundige basis in een commerciële wereld koos Sacha er in 2005 bewust voor om over te stappen naar de maatschappelijke sector van zorg en onderwijs.


Jan-Evert Post is sinds mei 2017 actief voor Kinderopvang Humanitas als lid van de Raad van Bestuur, met als aandachtsgebied financiën, huisvesting, ICT en bedrijfsvoering. Jan-Evert was voorheen werkzaam bij de ING Bank, waar hij vanaf 2002 diverse functies heeft vervuld, laatstelijk als lid van de directie vastgoed-financieringen. Als energieke manager met bestuurlijke ervaring in strategische, commerciële en organisatorische processen zet hij in op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Raad van toezicht

Toezicht houden, meedenken, met raad en advies de Raad van Bestuur terzijde staan, werkgeverschap voor de Raad van Bestuur en verantwoording afleggen: dat zijn samengevat de taken van de Raad van Toezicht van Kinderopvang Humanitas.

De leden van de Raad van Toezicht volgen alert en kritisch het functioneren van Kinderopvang Humanitas en van de leden van de Raad van Bestuur. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen van Kinderopvang Humanitas en houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de kwaliteiten die Kinderopvang Humanitas de komende jaren nodig heeft. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden. Mevrouw drs. Trudy Prins is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad, de heer drs. Wim van Hulsenbeek op voordracht van de Centrale Oudercommissie.

Klik hier voor de leden van de Raad van Toezicht.