Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Www.kinderopvanghumanitas.nl verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Formulier: ‘Bel me terug’ verzoek
Naam
Telefoonnummer
Bereikbaarheid

Formulier opvang regelen
Voornaam kind
Achternaam kind
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Gewenste opvang
Opmerkingen
Bereikbaarheid

Formulier Rondleiding aanvragen
Voornaam kind
Achternaam kind
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Opmerkingen
Bereikbaarheid

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics voor analyse van het websitegebruik. Google Analytics is privacy-vriendelijk ingesteld conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

www.kinderopvanghumanitas.nl verwerkt jouw persoonsgegevens zodat:

  • wij contact met je kunnen opnemen;

  • wij je een indicatie kunnen geven over de kosten;

  • wij het inschrijvingsproces met je kunnen opstarten.

Hoe lang we gegevens bewaren

Jouw gegeven worden als e-mail verstuurd aan ons regio servicepunt. Daarnaast slaan wij de gegevens op in een database als backup in het geval dat er een calamiteit is met het versturen van gegevens per e-mail.

Www.kinderopvanghumanitas.nl zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Nadat de desbetreffende handeling succesvol heeft plaatsgevonden, worden je gegevens verwijderd.

Delen met anderen

www.kinderopvanghumanitas.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kinderopvanghumanitas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Kinderopvang Humanitas zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

www.kinderopvanghumanitas.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of e-mail naar info@kinderopvanghumanitas.nl.